Ծանոթացեք մասնագիտական նորություններին մեր կայքից

Հաշվապահական ծառայություններ

Հաշվապահական ծառայություններ Հաշվապահական հաշվառման վարում Հաշվապահական հաշվառման վերականգնում և ավտոմատացում Հարկային հաշվառում , հարկային և այլ հաշվետվությունների կազմում Հաշվապահական հաշվառման ներդրում Խորհրդատվություն Հարկային խորհրդատվություն Ֆինանսական խորհրդատվություն Կառավարչական Խորհրդատվություն

Իրավաբանական Ծառայություններ

Իրավաբանական Ծառայություններ Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի մշակում և կազմում /աշխատանքային, առուվաճառքի, վարձակալության, ծառայությունների մատուցման և այլն Տնտեսվարող սուբյեկտների, ինչպես նաև անհատների շահերի ներկայացում պետական բոլոր մարմիններում Վարչական և քաղաքացիական գործերով դատական պաշտպանություն որակավորված փաստաբանի միջոցով Պետական մարմինների կողմից ընդունված վարչական ակտերի վերադասության կարգով բողոքարկում, վարչական վարույթներին մասնակցության ապահովում Ցանկացած իրավական հարցի վերաբերյալ գրավոր և բանավոր խորհդատվության տրամադրում